Bộ loe đầu ống (Gedore - Đức)

Bộ loe đầu ống 12 – 22mm
Nhà sản xuất: DAKO (Gedore - Đức)
Model: 236002 Code: 4558300
Công dụng: Sử dụng trong công việc ghép ống điều hòa
Gồm có: Tay loe, các đầu loe (12, 15, 18, 22mm) và hộp kim loại