Mỏ lết vặn ống 600mm (Gedore)

Mỏ lết vặn ống 600mm
(C lê ống)
Nhà sản xuất: Dako - Gedore – Đức
Mã số: 112024
Chiều dài: 600mm (24”)
Độ hở miệng cặp max: 76mm (2.1/2”)